Vil Sevierville - Logo

Depatman Lapolis Sevierville Orè 2023 Kids Police Camp

Afiche 04-13-23.

Anyèl Depatman Lapolis Sevierville Kids Police Camp te pwograme pou Lendi 12 jen rive vandredi 16 jen. Kan an pral fèt chak jou soti 8:00 AM - 4:00 PM. Yon oryantasyon obligatwa paran/patisipan ap fèt nan Depatman Lapolis Sevierville a 6:00 pm vandredi 9 jen.

Objektif Police Camp se bay opòtinite pou jèn gason ak jèn fanm, 11-14 ane, aprann konpetans debaz lapolis nan yon anviwònman SEKIRITE, òganize ak estriktire. Aktivite ak klas yo pral fèt prensipalman nan Depatman Lapolis Sevierville, ak pwomnad te planifye nan Gatlinburg Sportsman's Club, Sevier County Juvenile Services, Alcatraz East Museum ak Sevier Air Trampoline Park.

Direktè kan an ak anplwaye yo gen ladann ofisye resous lekòl pwofesyonèl ki gen fòmasyon ak eksperyans enstriktè lapolis ak ekspè nan domèn endividyèl yo. Tout aktivite kan Lapolis ap sipèvize ak kontwole pa anplwaye kan an. Paran yo akeyi epi ankouraje yo vizite kan an ap pwogrese nan fason yo konvenab.

Aktivite ki planifye yo enkli defans pwòp tèt ou, sekirite zam afe, anprent ak anpil lòt devwa ofisye polis yo. Kanpay yo pral patisipe tou nan egzèsis pratik ki similye sitiyasyon tankou rechèch bilding ak sispann trafik yo.

Pake enskripsyon pou pwogram nan disponib kounye a nan Depatman Lapolis Sevierville (300 Gary Wade Boulevard). Frè kan an se $75.00 pou semèn nan. Aplikan yo oblije ranpli fòmilè enskripsyon Police Camp la epi retounen li ak yon chèk depo $25.00 ki pa ranbousab ki fèt pou Depatman Lapolis Sevierville. Enskripsyon limite a ven premye patisipan yo. Si yo pa aksepte yon aplikan, y ap retounen depo konplè a.

Dat limit aplikasyon an se 19 me. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte: Ofisye Shane Burgess (Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li. oswa 865-453-5506) oswa Lyetnan Robbie Ball (Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li. oswa 865-868-1691).

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506