Vil Sevierville - Logo

KONSÈY SWIKIK: Travay ki planifye nan entèseksyon Gists Creek Road/Reed Schoolhouse Road (2)

Afiche 06-20-23.

Kontraktè k ap travay pou Depatman Dlo ak Egou Sevierville pral enstale yon fòs prensipal ki pral afekte trafik nan kafou Gists Creek Road ak Reed Schoolhouse Road. Travay yo pral fèt Lendi-Vandredi 7:00 am-5:00 pm Pwojè a pwograme pou kòmanse Mèkredi 21 jen. Si tan an ak lòt kondisyon pèmèt, pwojè a pral fini pa madi 27 jen. Reta trafik kout tèm posib. pandan travay ap kontinye. Chofè yo ta dwe siveye travayè yo, ekipman, ak chanjman sikilasyon nan zòn sa a.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506