Vil Sevierville - Logo

KONSILYON SOU TRAFIC: Travay wout ki planifye nan sibdivizyon Birchwood

Afiche 09-29-23.

Madi 3 oktòb-Mèkredi 4 oktòb 2023

Yo bay yon avitasyon trafik pou sibdivizyon Birchwood pou madi 3 oktòb rive mèkredi 4 oktòb 2023. Kontraktè k ap travay pou Depatman Travo Piblik yo pral fè yon pwojè prezèvasyon pave ki pral mande pou fèmti liy tanporè ak reta nan lari sa yo:


Georgian Lane,
Kondwi Beechview,
Walden Court,
Birchwood Lane,
Holly Court,
Woodland Drive,
Poplar Court,
Cedar Terrace, ak
Tribinal Hemlock.

Pakin nan lari yo pral entèdi nan lari ki anwo yo soti 7:30 am-5:00 pm 3-4 oktòb.

Kontraktè vil yo pral aplike yon emulsyon nan lari yo ki pral antre epi pwolonje lavi pave a. Sa a pral yon operasyon mobil nan katye a ki pral tanporèman fèmen liy yo pou apeprè 40 minit alafwa. Anplwaye kontraktè yo pral sou plas pou asire rezidan yo gen aksè nan kay yo, sepandan kout reta ka rive pafwa. Y ap distribye feyè nan katye a jou anvan travay kòmanse pou enfòme rezidan yo sou pwosesis la.

Orè travay yo prevwa yo se 9:00 am-4:00 pm chak jou. Pwojè sa a depann de kondisyon metewolojik favorab.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506