Vil Sevierville - Logo

De Pwojè Travo Piblik Pavaj Mèkredi 18 Oktòb

Afiche 10-17-23.

Kontraktè Travo Piblik yo pral fini de pwojè pavaj sa yo demen, Mèkredi 18 oktòb, ant 8:00 am ak 4:00 pm.

•Zòn pakin Town Square (ki chita sou East Main Street akote Carl Ownby and Company ak devan Keller Williams Building).
•Tribinal baskètbòl nan JB Waters-Love Addition Park (ki sitiye nan kwen Sunnyside Avenue ak Nichols Street).

Zòn sa yo pral fèmen pou tout itilizasyon pandan tan sa a.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506