Vil Sevierville - Logo

22 me Ouvèti Sant kominotè an reta

Afiche 05-18-23.

Lendi 22 me, Sant Kominotè Sevierville p ap ouvri jiska 10:00 am Ouvèti reta a nesesè pou enstale yon tiyo fèmen dlo ki gen rapò ak pwojè ekspansyon k ap kontinye. Pou plis enfòmasyon, tanpri rele 865-453-5441.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506