Vil Sevierville - Logo

Sevierville BMA Orè 17 Jiyè Atelye

Afiche 07-10-23.

Konsèy Majistra ak Aldermen Sevierville te pwograme yon atelye lendi 17 jiyè 2023. Atelye a ap kòmanse a 3:00 pm nan Sant Sivik Sevierville, 130 Gary Wade Boulevard, Sevierville, TN. Objektif reyinyon an pral diskite sou yon òdonans pou magazen likè pakè ak pwosedi ak lòt bagay jan sa nesesè.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506