Vil Sevierville - Logo

Revizyon Orè Sant Kominotè-Jedi 13 Jiyè-Vandredi 14 Jiyè 2023

Afiche 07-12-23.

Akòz yon reta nan renovasyon Sant Kominotè a, Sant Kominotè ak Sant Bowling la pral ouvri sou yon orè abreje pou Jedi 13 Jiyè ak Vandredi 14 Jiyè. Nan 13 ak 14 Jiyè, Sant Kominotè a ap ouvri 8:00 am- 4:00 pm epi Sant Bowling la ap ouvri 11:30 am-6:00 pm Okòmansman, bilding lan te pwograme pou fèmen 13 ak 14 jiyè pou yon transfè kouran, sepandan pwojè sa a pral repwograme nan yon dat pita. Pou plis enfòmasyon, tanpri rele 865-453-5441.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506