Vil Sevierville - Logo

Orè Jou Ferye Jounen Travay Vil Sevierville 2023

Afiche 08-23-23.

Orè sèvis ak etablisman ki annapre yo ap anvigè lè jou fèt Jounen Travay la lendi 4 septanm 2023.

•Sevierville Golf Club ak Restoran Mulligan a ap ouvri lè nòmal fonksyone yo.
• City Hall ap fèmen.
•Sant kominotè Sevierville ap fèmen.
•Sant Sivik Sevierville pral fèmen.
•Biwo administratif Travo Piblik ap fèmen.
• Koleksyon depotè komèsyal yo ap fèt jan yo te planifye a.
•Biwo administratif Depatman Dlo Sevierville ap fèmen (pou sèvis ijans, rele 865-453-5522).
•Biwo dosye Depatman Lapolis Sevierville ap fèmen.
•Biwo administratif Sevierville Convention Center ap fèmen.
• Reyinyon regilye Komisyon Konsèy Majistra a ak Ejis yo te anile.

Pou plis enfòmasyon, tanpri rele City Hall nan 453-5504.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506