Vil Sevierville - Logo

Gouvènman Vil Sevierville anonse fèmti pou 16 janvye

Afiche 01-16-24.

Akòz kondisyon wout ki gen anpil danje ki lakòz glas ak nèj, tout bilding ak biwo gouvènman vil Sevierville pral fèmen jodi a, madi 16 janvye 2024. Tout sèvis ki pa ijans yo pral sispann tou. Depatman Lapolis Sevierville pral reponn a apèl sèvis ijans sèlman. Tribinal vil Sevierville anile.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506