Vil Sevierville - Logo

Biwo Vil Sevierville nan ouvèti anreta 17 janvye

Afiche 01-16-24.

Akòz kondisyon metewolojik ekstrèmman frèt ak vwayaj ki kapab danjere nan maten bonè, biwo gouvènman vil Sevierville ak bilding yo pral retade ouvèti jiska 10:00 am demen maten, Mèkredi 17 janvye. Sant.

Clubhouse Sevierville Golf Club la ak Restoran Mulligan ap ouvri; yap pran yon desizyon demen maten konsènan teren gòlf yo.

Y ap ranmase sèvis regilye madi a ki pa fini jodi a, menm jan ak koleksyon fatra Mèkredi regilye yo.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506