Vil Sevierville - Logo

Mizajou Kondisyon Wout Sevierville-6:00 pm 16 janvye

Afiche 01-16-24.

Wout prensipal yo nan vil la yo klè epi yo seche, ak kèk kote mouye ki rete. Wout segondè yo ak lari lokal yo byen klè men yo ka toujou genyen plak nèj ak glas. Yo te raboure ak trete majorite lari vil yo, epi ekip yo kontinye travay sou travay sa a.

Tach mouye ki rete yo ka tounen glas ak tanperati ki ba anpil lannwit lan. Travo Piblik pral gen yon ekip k ap travay lannwit lan pou trete tach ki glise epi kontinye netwaye lari yo.

Vwayaj lannwit lan dekouraje akòz tanperati ki ba anpil ak posiblite pou glas nwa ak plak nèj.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506