Vil Sevierville - Logo

Mizajou Kondisyon Wout Sevierville-7:30 am 17 janvye

Afiche 01-17-24.

Wout prensipal ak segondè vil yo se sitou sèk ak nan bon kondisyon. Ekip Travo Piblik yo te travay pandan tout lannwit lan ak byen bonè nan maten pou trete ak grate, epi yo pral kontinye maten an. Potansyèl la pou plak nan glas nwa pèsiste. Chofè yo ta dwe rete vijilan epi fè anpil prekosyon. Avèk tanperati alantou zewo maten sa a, yo rekòmande preparasyon ak swen siplemantè anvan vwayaje.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506