Vil Sevierville - Logo

Sevierville Golf Club Kou yo rete fèmen; Clubhouse ak Restoran Louvri

Afiche 01-23-24.

Akòz nèj ki pèsistan ak plak glas sou toude teren gòlf 18 twou, teren Sevierville Golf Club yo ap rete fèmen demen, Mèkredi 24 janvye. Clubhouse a ak Restoran Mulligan yo pral ouvri lè regilye. Pou jwenn enfòmasyon ajou sou kondisyon kou ak fèmen, vizite paj Facebook Sevierville Golf Club la.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506