Vil Sevierville - Logo

Kou Sevierville Golf Club Highlands pwograme pou relouvri

Afiche 01-24-24.

Teren Highlands nan Sevierville Golf Club la pwograme pou relouvri pou jwe demen, Jedi 25 janvye. Teren Highlands la fèmen akòz nèj ki pèsistan ak plak glas. Kou Rivyè a rete fèmen akòz reparasyon k ap kontinye nan twou #14. Clubhouse la ak Restoran Mulligan a ap ouvri lè nòmal. 

Direksyon Golf Club fè remake ke yo prevwa gwo lapli pandan plizyè jou kap vini yo, sa ki ka afekte reouvèti kou Highlands la. Pou jwenn enfòmasyon ajou sou kondisyon kou ak fèmen, vizite paj Facebook Sevierville Golf Club la.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506