Vil Sevierville - Logo

KONSYÈ SWIKIK: Fèmti Old Knoxville Highway Lane 30 janvye

Afiche 01-25-24.

Depatman Travo Piblik Sevierville pral ranplase yon mozayik drenaj sou Old Knoxville Highway ki pral mande pou yon liy fèmen madi 30 janvye.

Fèmti liy lan ap kòmanse a 8:00 am sou Old Knoxville Highway nan Dunn Hollow Road. Si tan an ak lòt kondisyon pèmèt, travay la pral fini a 6:00 pm menm jou a, 30 janvye.

Sikilasyon yo pral kenbe, sepandan otomobilis yo ta dwe atann reta, espesyalman pandan peryòd gwo volim trafik. Chofè yo ta dwe pran prekosyon epi yo dwe vijilan pou trafik ralanti/sispann ak chanjman nan fason trafik yo. Li rekòmande pou konsidere yon lòt wout.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506