Vil Sevierville - Logo

Reparasyon Anba Lavil Crosswalk sou Bruce Street Kontinye

Afiche 01-25-24.

Reparasyon pasaj pou piaton nan anba lavil Sevierville nan pasaj gazebo sou Bruce Street yo ap kontinye. Akòz reta ki te koze pa move tan, yo pwolonje dat fini pwojè sa a a 8:00 am lendi 29 janvye.

Reparasyon pasaj gazebo a mande pou fèmen liy trafik ki nan direksyon lès nan Court Avenue ak Parkway, ak yon detou trafik nan direksyon lwès nan pakin Vil la. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Depatman Travo Piblik nan 865-429-4567.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506