Vil Sevierville - Logo

KONSILÈ SOU SIFIKASYON: Fèmti Planifye sou Court Avenue Apati 29 janvye

Afiche 01-25-24.

De pwojè k ap vini yo pral nesesite fèmti tanporè Court Avenue ant Main Street ak Bruce Street, lendi 29 janvye rive samdi 3 fevriye 2024.


Travo Piblik Sevierville pral fè reparasyon nan pasaj pou pyeton an sou Court Avenue anfas Sevier County Courthouse. Pwojè sa a dwe mande sis jou pou konplete, si kondisyon metewolojik ak lòt moun pèmèt.
Gouvènman Sevier County planifye pou konekte yon liy egou pou nouvo bilding tribinal yo. Koneksyon an espere pran youn-de jou pou konplete.


Yo p ap pèmèt pa gen okenn trafik atravè tout tan tou de pwojè yo fini.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506