Vil Sevierville - Logo

Atelye bidjè BMA pwograme pou 6 me

Afiche 04-30-24.

Sevierville Board of Majistra ak Aldermen (BMA) te pwograme yon atelye lendi 6 me 2024. Atelye a pral kòmanse a 4:00 pm nan Sevierville Civic Center, 130 Gary Wade Boulevard, Sevierville, TN. Objektif reyinyon an pral diskite sou Bidjè ane fiskal 2025 la, ak lòt bagay jan sa nesesè.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506