Vil Sevierville - Logo

Parks and Recreation 2024 Summer Pickleball Leagues

Afiche 05-06-24.

Depatman Pak ak Rekreyasyon Vil Sevierville ap ofri lig pickleball ete pou doub gason, doub fanm, ak doub mixte.

Nivo pou chak gwoup yo pral 2.0-2.9 oswa 3.0+. Frè a se $5 pou chak patisipan, pou chak lig. Enskripsyon an kòmanse 15 me epi dat limit enskripsyon an se 4 jen. Match yo ap kòmanse 12 jen. Lig la ap kouri pou uit semèn. Pou enskri oswa resevwa plis enfòmasyon, tanpri kontakte Sally Worden (865-654-9176) oswa Patrick Oxley (865-868-1895).

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506