Vil Sevierville - Logo

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmen lari tanporè pou Bloomin' BBQ Music & Food Festival 16-19 Me

Afiche 05-09-24.

Anyèl City of Sevierville Bloomin' BBQ Music & Food Festival pral dewoule nan zòn anba lavil la 17 ak 18 me. Pou fasilite evènman an, plizyè lari dwe fèmen tanporèman, epi Tribinal Konte Sevier pral fèmen vandredi 17 me. .

Lari sa yo ak zòn pakin yo ap fèmen apepwè 6:00 pm nan Jedi 16 me (tout machin ki pa fèt pou evènman yo dwe retire nan zòn sa yo anvan 6:00 pm):
• Parking Minisipal sou Bruce Street.
• Bruce Street: soti nan Parkway rive nan Citizens National Bank.
• Court Avenue: soti nan Commerce Street rive nan Joy Street.

Wout sa yo pral fèmen jan yo note sa vandredi 17 me (tout machin ki pa fèt pou evènman yo dwe retire nan zòn sa yo nan lè yo note a):
• Bruce Street: soti nan Forks of the River Parkway rive nan Citizens National Bank-6:00 pm
• Court Avenue: soti nan Commerce Street rive nan Central Hotel-1:00 pm
• Commerce Street-1:00 pm

Tribinal Konte Sevier a ap fèmen vandredi 17 me.

Tout lari ak zòn pakin yo pral relouvri dimanch 19 me a apeprè 11:00 am

Tanpri sonje byenke lari yo ap fèmen, biznis anba lavil yo ka rete ouvè. Pake nan yon pakin evènman ki tou pre epi jwi yon promenade prentan nan biznis anba lavil, restoran ak boutik.

Pou plis enfòmasyon sou Bloomin' BBQ Music & Food Festival, rele (865) 453-6411 oswa vizite sou Entènèt www.bloominbbq.com.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506