Vil Sevierville - Logo

Vil Sevierville Memorial Day Etablisman ak Orè Sèvis

Afiche 05-17-24.

Chanjman nan etablisman ak orè sèvis yo pou Vil Sevierville nan obsèvans Memorial Day lendi 27 me 2024 la se jan sa a.

•Sevierville Golf Club ak Restoran Mulligan a ap ouvri lè nòmal fonksyone yo.
• Family Aquatic Center andeyò nan City Park ap ouvri lè nòmal fonksyone.
•Komèsyal pou ranmase pil fatra ap fèt jan nòmalman pwograme.
• City Hall ap fèmen.
•Sant Sivik la ap fèmen.
•Sant Kominotè a ap fèmen.
•Divizyon dosye Depatman Lapolis la pral fèmen.
•Biwo Depatman Dlo ak Egou yo pral fèmen. Pou asistans ijans tanpri rele 865-453-5522.
•Biwo administratif Sevierville Convention Center ap fèmen.
•Biwo administratif Travo Piblik ap fèmen.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506