Vil Sevierville - Logo

Sevierville Outdoor Family Aquatic louvri wikenn Memorial Day

Afiche 05-20-24.

Depatman Pak ak Rekreyasyon Vil Sevierville anonse ouvèti Sant akwatik pou Fanmi deyò (pisin deyò, glise ak zòn jwe splash) nan City Park samdi 25 me.

Orè fonksyònman pou sezon an se 11 am - 5 pm Lendi-Samdi. Sant lan ap fèmen dimanch pou pati lokasyon yo. (Family Aquatic Center ap fèmen a 4:00 pm akòz reyinyon naje 11 ak 13 jen, ak 2, 9 ak 16 jiyè.)

Admisyon chak jou se $5.00 pou granmoun (13 zan ak plis), ak $4.00 pou timoun ak granmoun aje. Timoun 3-zan ak mwens yo admèt gratis.

Pou plis enfòmasyon, tanpri rele 865-453-5441.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506