Vil Sevierville - Logo

Lapolis mande paran yo ak pwopriyetè bèt kay yo pou yo konnen danje ki genyen nan andedan machin yo cho

Afiche 05-23-24.

Depatman Lapolis Sevierville (SPD) ap mande paran yo ak pwopriyetè bèt kay yo pou yo konnen danje potansyèl pou yo kite pitit yo oswa bèt yo nan machin yo pandan tan cho.

Jis kèk minit andedan yon machin pandan ete a ka vin trè danjere. Lè tanperati lè deyò a se jis 85 degre, tanperati enteryè machin yo ka rive nan plis pase 100 degre nan sèlman dis minit oswa mwens.

Nan Tennessee, li legal pou kraze yon fenèt si ou wè yon timoun oswa yon bèt kay nan detrès andedan yon machin ki fèmen. Ou dwe rele 911 pou w enfòme otorite yo sou ensidan an. Etap yo dwe pran pou asire machin nan fèmen, ke timoun nan oswa bèt yo an danje iminan pou soufri domaj si li pa imedyatman retire epi fè lapolis avètisman.

Ozetazini, yo rapòte blesi grav ak lanmò timoun ak bèt kay chak ete. JANM ta dwe kite timoun yo poukont yo nan yon veyikil poukont yo pou nenpòt ki kantite tan. KidsandCars.org fè remake ke yon mwayèn de 38 timoun mouri chak ane nan blesi ki gen rapò ak chalè pandan y ap bloke andedan yon machin. Pou plis enfòmasyon vizite www.kidsandcars.org.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506