Vil Sevierville - Logo

Faz II pwogram rechèch Sevierville kòmanse

Afiche 05-24-24.

Apati madi 28 me a, kontraktè yo pral kòmanse travay fondasyon pou Faz II pwogram konpreyansyon wout Sevierville. Ekip enstalasyon yo pral opere nan divès kote atravè Vil la, ak travay divize an zòn ki deziyen (gade plan tache). Faz II enplike enstalasyon 65 nouvo siy wayfinding.

Pandan semèn 27 me a, travay fondasyon an pral konsantre nan zòn ki dekri nan Plan 1 ak Plan 2. Apati mwa jen, ekip yo pral kontinye travay nan zòn ki deziyen kòm Plan 4 ak Plan 5. Finalman, efò yo pral deplase nan zòn nan. zòn ki montre nan Plan 3, ki anglobe zòn anba lavil la.

Tanpri sonje ke travay sa a ka lakòz fèmen liy tanzantan tanporè, sitou pandan travay nan zòn anba lavil la (Plan 3). Y ap fè tout efò pou minimize dezòd, tankou pwograme travay pandan peryòd trafik ki pa pi gwo lè sa posib. Nou apresye konpreyansyon w ak koperasyon w pandan n ap travay pou amelyore sistèm wayfinding vil nou an.

Enstalasyon aktyèl signalisation wayfinding la pwograme pou kòmanse nan mitan rive nan fen mwa jen, apre yon apwòch etap menm jan an.

Objektif pwojè wayfinding la se etabli Sevierville kòm pwòp destinasyon li, kreye yon sans de plas nan tout vil la, epi ede vizitè yo ak rezidan lokal yo nan destinasyon yo, pandan y ap kreye yon konsepsyon estetik plezi ki anglobe resous natirèl Sevierville nan rivyè ak. mòn yo.

Pwogram wayfinding Vil la gen ladann siy pou akeyi nan limit vil la, kanpis minisipal la, bòn tè istorik, ak sistèm Vèt vèt la, bay sitwayen yo ak vizitè yo siyal ki konsistan kit yo ap kondwi, mache, kouri, oswa monte bisiklèt nan Sevierville.

Plan 1 Faz IIPlan 2 Faz IIPlan 3 Faz IIPlan 4 Faz IIPlan 5 Faz II

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506