Vil Sevierville - Logo

KONSYÈ SKI SIKO: Fèmen liy sou Hwy. 416 pou pwojè egou

Afiche 05-28-24.

Yo pibliye yon avi sou trafik pou yon seksyon Highway 416 apati madi 28 me. 

Enstalasyon prensipal egou yo pral mande pou yo fèmen yon liy sou Highway 416 ant Dolly Parton Parkway ak Ernest McMahan Road, Lendi-Vandredi soti 9:00 am-3:00 pm Tan ak lòt kondisyon pèmèt, pwojè a ta dwe fini anvan 14 jen, 2024.

Trafik ap kenbe, sepandan reta yo espere, espesyalman pandan peryòd gwo trafik. Chofè yo ta dwe konsidere lòt wout pandan travay la ap kontinye.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506