Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

septanm 2023

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 17 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Medya Release
815

SPD òganize kafe ak yon polisye pou rankontre ak kominote a nan Chick-fil-A, 770 Winfield Dunn Parkway (Highway 66)

Afiche 09-29-23. Jedi 5 oktòb, ofisye Depatman Lapolis Sevierville ak manm kominote a pral reyini ansanm nan yon kad enfòmèl pou diskite sou pwoblèm kominote a, bati relasyon yo.... li piplis..

Sal brèf
330

SPD òganize kafe ak yon polisye pou rankontre ak kominote a nan Chick-fil-A, 770 Winfield Dunn Parkway (Highway 66)

Afiche 09-29-23. Jedi 5 oktòb, ofisye Depatman Lapolis Sevierville ak manm kominote a pral reyini ansanm nan yon kad enfòmèl pou diskite sou pwoblèm kominote a, bati relasyon yo.... li piplis..

Medya Release
968

KONSILYON SOU TRAFIC: Travay wout ki planifye nan sibdivizyon Birchwood

Afiche 09-29-23. Madi 3 oktòb-Mèkredi 4 oktòb 2023 Yo bay yon konsèy sou trafik pou sibdivizyon Birchwood pou madi 3 oktòb-Mèkredi 4 oktòb 2023. Kontraktè k ap travay pou... li piplis..

Sal brèf
358

KONSILYON SOU TRAFIC: Travay wout ki planifye nan sibdivizyon Birchwood

Afiche 09-29-23. Madi 3 oktòb-Mèkredi 4 oktòb 2023 Yo bay yon konsèy sou trafik pou sibdivizyon Birchwood pou madi 3 oktòb-Mèkredi 4 oktòb 2023. Kontraktè k ap travay pou... li piplis..

Medya Release
852

KONSILÈ SOU SIKKÒL Interstate 40/Zòn sòti 407 Jedi 28 septanm

Afiche 09-27-28. Yo bay yon avètisman trafik pou zòn Interstate 40/sorti 407 le 28 septanm nan 4:30 pm-8:00 pm ak 9:30 pm-11:00 pm Avètisman an gen ladan Interstate 40, Highway. ... li piplis..

Sal brèf
530

KONSILÈ SOU SIKKÒL Interstate 40/Zòn sòti 407 Jedi 28 septanm

Afiche 09-27-28. Yo bay yon avètisman trafik pou zòn Interstate 40/sorti 407 le 28 septanm nan 4:30 pm-8:00 pm ak 9:30 pm-11:00 pm Avètisman an gen ladan Interstate 40, Highway. ... li piplis..

Waste Solid
515

Sijesyon itil pou fè fas ak lous ak lòt bèt sovaj

Bag tout fatra epi mete yo nan veso Vil Sevierville bay la. Sere veso a andedan yon garaj oswa yon lòt zòn ki an sekirite. Pa mete veso a bò twotwa anvan 6:00 am th li piplis..

Medya Release
1201

Vil Resevwa TN Recreation and Parks Four Star Prime

Afiche 09-20-23. Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville te resevwa yon Prim Kat Etwal Tennessee Recreation and Parks Association pou nouvo tribinal pickleball devwe ki sitiye nan Seviervil.... li piplis..

Nouvèl
363

Vil Resevwa TN Recreation and Parks Four Star Prime

Ki sa: Vil Resevwa TN Recreation and Parks Four Star Award Kote: Memphis, TN TACHE FOTO: Pwojè dedye tribinal pickleball nan Sevierville City Park; Direktè Pak ak Rekreyasyon Bob Parker, r... li piplis..

Medya Release
876

MIZAJOU KONSYÈ SKI SIKLAS #2 : Fèmti liy wout Snyder Road

Afiche 09-18-23. Pou sekirite otomobilis k ap vwayaje sou Snyder Road nan zòn Hardin Lane, anplwaye Travo Piblik yo ap itilize yon aparèy siyal trafik otomatik tanporè pandan pwojè sa a.... li piplis..

Sal brèf
376

MIZAJOU KONSYÈ SKI SIKLAS #2 : Fèmti liy wout Snyder Road

Afiche 09-18-23. Pou sekirite otomobilis k ap vwayaje sou Snyder Road nan zòn Hardin Lane, anplwaye Travo Piblik yo ap itilize yon aparèy siyal trafik otomatik tanporè pandan pwojè sa a.... li piplis..

Waste Solid
1208

Sant Pratik Konte Sevier

Tanpri vizite sitwèb Sevier Solid Waste pou enfòmasyon konsènan sant pratik ki nan tout konte a.... li piplis..

Medya Release
956

Tcheke Syèj Sekirite Machin GRATIS pou Timoun yo pwograme pandan Semèn Nasyonal Sekirite Pasajè Timoun yo

Afiche 09-15-23. Nan kad Semèn Nasyonal pou Sekirite Pasajè Timoun yo (17-23 septanm), Depatman Lapolis Sevierville ap fè yon evènman GRATIS pou enspeksyon chèz sekirite pou timoun nan Samdi Septanm.... li piplis..

Sal brèf
355

Tcheke Syèj Sekirite Machin GRATIS pou Timoun yo pwograme pandan Semèn Nasyonal Sekirite Pasajè Timoun yo

Afiche 09-15-23. Nan kad Semèn Nasyonal pou Sekirite Pasajè Timoun yo (17-23 septanm), Depatman Lapolis Sevierville ap fè yon evènman GRATIS pou enspeksyon chèz sekirite pou timoun nan Samdi Septanm.... li piplis..

Medya Release
1073

Sware Nasyonal la vini nan Sevierville 3 oktòb

Afiche 09-15-23. Depatman Lapolis Sevierville ap òganize katriyèm evènman anyèl National Night Out yo madi 3 oktòb soti 6:00 pm-8:00 pm deyò nan Konplèks Minisipal Sevierville.... li piplis..

Sal brèf
509

Sware Nasyonal la vini nan Sevierville 3 oktòb

Afiche 09-15-23. Depatman Lapolis Sevierville ap òganize katriyèm evènman anyèl National Night Out yo madi 3 oktòb soti 6:00 pm-8:00 pm deyò nan Konplèks Minisipal Sevierville.... li piplis..

Medya Release
977

Enskripsyon Fun-Tober 2023 louvri!

Afiche 09-15-23. Depatman Pak ak Rekreyasyon Vil Sevierville kounye a aksepte enskripsyon pou pwogram Fun-Tober 2023 pou timoun yo. Enskripsyon an louvri jiskaske pwogram nan ranpli. ... li piplis..

Rezilta 1 - 17 nan 17