Vil Sevierville - Logo

Pak ak Rekreyasyon Ete Pickleball Lig

Ki sa: Pak ak Rekreyasyon Ete Pickleball Lig
Ki kote: Vil Sevierville Pak ak Rekreyasyon
Lè: Ete 2024

Depatman Pak ak Rekreyasyon Vil Sevierville ap ofri lig pickleball ete pou doub gason, doub fanm, ak doub mixte. Nivo pou chak gwoup yo pral 2.0-2.9 oswa 3.0+. Frè a se $5 pou chak patisipan, pou chak lig. Enskripsyon an kòmanse 15 me epi dat limit enskripsyon an se 4 jen. Match yo ap kòmanse 12 jen. Lig la ap kouri pou uit semèn.

Pou enskri oswa resevwa plis enfòmasyon, tanpri kontakte Sally Worden (865-654-9176) oswa Patrick Oxley (865-868-1895).

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Kontakte Nou

Bob Parker, Direktè

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5441

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo