Vil Sevierville - Logo

WebHome

Sistèm enfòmasyon jeyografik (GIS):

GIS pèmèt nou vizyalize, kesyone, analize, epi entèprete done yo pou konprann relasyon, modèl ak tandans ki gen rapò ak pozisyon sou sifas Latè. Lè yo gen rapò ak done ki sanble pa gen rapò, GIS ka ede moun ak òganizasyon pi byen konprann modèl espasyal ak relasyon yo.

Vil Sevierville ap rafine apwòch li nan aplikasyon lojisyèl GIS nou an. Kounye a nou ap travay sou plizyè aplikasyon ak aplikasyon pwojè ki pral chanje fason òganizasyon an itilize ak entèprete done yo. Nan vire, sa a pral chanje fason nou kapab montre, epi fè disponib, done sa yo bay piblik la. Objektif Vil la nan apwòch li pou amelyore kapasite GIS nou yo se pou kreye ekonomi nan pri atravè pi gwo efikasite, kreye pi bon desizyon pou pran, amelyore kominikasyon, kenbe pi bon dosye, ak pi byen jere Vil la ak sèvis li yo atravè yon fason jewografik.

Gade Galeri Map

Kontakte Nou

Kelly Stahlke, Manadjè baz done ak lojisyèl

Gavin Vance, Teknisyen GIS/Database

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504