Vil Sevierville - Logo

Depatman Ponpye Sevierville

Misyon Depatman Ponpye Sevierville se pou reponn ak efikasite ak efikasite a tout apèl pou sèvis epi trete tout moun ak respè.

Klas CPR / AED

Nan kou sa a ki baze nan salklas sa a, patisipan yo pral aprann rekonèt plizyè ijans ki menase lavi yo, bay viktim tout laj CPR, sèvi ak yon AED, epi soulaje toufe nan yon fason ki an sekirite, alè ak efikas. Frè klas la se $15.00/moun (chèk yo peye nan vil Sevierville), ki gen ladann tout materyèl klas yo ak yon kat sètifikasyon.

Fòmasyon Kontinyèl

Ponpye nou yo ap pase nan salklas vaste ak fòmasyon nan mond reyèl la kontinyèlman.

Prevansyon dife

Alam lafimen sove lavi! Tcheke yo chak mwa. Si ou poko gen alam lafimen k ap travay, oswa si yo gen plis pase 10 zan, tanpri ranpli fòm demann pou alam lafimen an.

Rapòte yon Nimewo

Voye imèl pou rapòte yon pwoblèm bay Vil Sevierville isit la

Rapòte yon pwoblèm oswa fè yon demann sèvis.

Kenbe ou an sekirite

Tcheke enfòmasyon sou rapèl sou sekirite pwodwi konsomatè yo isit la Rapèl Sekirite Pwodwi Konsomatè

Evalyasyon ISO 3/3X/10

Aprann plis sou evalyasyon nan limit vil yo isit la Aprann plis sou evalyasyon nan limit vil yo.

Demann alam lafimen

Mande yon alam lafimen isit la Mande yon alam lafimen

Kontakte Nou

Matt Henderson, Chèf Ponpye

1162 Dolly Parton Parkway
Sevierville, TN 37862

Orè Biwo:
Lendi - Vandredi
8: 00am - 5: 00pm

Orè Ijans:
24/7

911 Ijans
865.453.9276 Main
865.868.1710 Enspeksyon dife

Chèf Adjwen Donnie Shular
Ponpye Marshal JC Green

Chèf batayon Steve Coker
Chèf batayon Josh Sinard
Chèf batayon Andy Johnson

Ofisye fòmasyon Zakk Nichols

Kalandriye dife

Dokiman Depatman