Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

Se pou 2020

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 15 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Nouvèl enpòtan nan vil la
3152

Sevierville Parks and Recreation Baseball and Softball Fields Relouvri

Afiche 05-28-20. Apati jodi a, jedi 28 me, tout teren bezbòl ak softball ki nan Sevierville City Park ak Northview Optimist Park relouvri. Gouvènè Tennessee Bill Lee a dènye ... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2895

Sevierville Parks and Recreation anonse etablisman ak pwogram reouvèti

Afiche 05-26-20. Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville, ann amoni ak direktiv Eta ak CDC ak rekòmandasyon konsènan pandemi COVID-19, pral relouvri sèten enstalasyon.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2329

Sevierville Resiklaj ak sèvis veso woule yo fikse pou rekòmanse

Afiche 05-21-20. Depatman Travo Piblik Vil Sevierville anonse ke de sèvis ki te sispann akòz defi anplwaye pandan pandemi COVID-19 la pral rekòmanse byento. ... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2372

Gwoup Retablisman Ekonomik Tennessee bay Mizajou Gid pou Restoran ak Vann an Detay, pèmèt gwo atraksyon yo louvri.

Afiche 05-20-20. Gwoup Retablisman Ekonomik Tennessee bay yon gid ajou pou restoran ak vann detay, pèmèt gwo atraksyon pou ouvri Gouvènè Lee te pibliye enstriksyon ajou jodi a pou restoran.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
3905

Eta a Leve Restriksyon Kapasite sou Restoran ak Vann an Detay, Pèmèt gwo atraksyon yo louvri

Afiche 05-18-20. Vandredi 15 me, Gouvènè Lee te pibliye yon nòt pou laprès konsènan leve restriksyon sou kapasite sou kèk biznis. "Pandan Tennessee ap kontinye bese pwopagasyon... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2071

Gouvènè Lee pibliye Dekrè Egzekitif 36

Afiche 05-14-20. Dekrè Egzekitif 36: Yon Dekrè ki Sispann dispozisyon Sèten Lwa ak Règ ak Pran Lòt Mezi Nesesè pou Fasilite Tretman ak Kontenisyon COVID-19.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2218

Gouvènè Lee pibliye Dekrè Egzekitif 35 ki pèmèt relouvri ti gwoup, lokal amizman ak lwazi ki san kontak.

Afiche 05-09-20. Gouvènè Lee te pibliye Dekrè Egzekitif 35, ki pèmèt relouvri ti gwoup, amizman ki pa gen kontak ak lokal lwazi dapre nouvo direktiv sekirite yo, kòmanse.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
3496

Reouvèti Pasyèl Pak Vil yo ak Sant Kominotè 18 me

Afiche 05-07-20. Vil Sevierville pral relouvri sèten zòn nan pak vil yo ak Sant Kominotè lendi 18 me 2020. Dapre konsèy Eta Tennessee ak CDC, vizite... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1847

Gwoup Rekiperasyon Ekonomik bay Gid pou Rekreyasyon, Biwo, Lojman ak plis ankò pandan biznis relouvri.

Afiche 05-06-20. Pandan biznis yo relouvri atravè eta a, Gwoup Retablisman Ekonomik Tennessee te pibliye yon lòt konsèy jodi a pou Rekreyasyon, Biwo, Lojman, Konstriksyon ak Faktori. Ti ... li piplis..

Uncategorised
15024

Deklarasyon sou enfòmasyon prive vil Sevierville

Vil Sevierville, TN te kreye deklarasyon sou enfòmasyon prive sa a pou montre angajman ajans lan genyen pou enfòmasyon prive enfòmasyon pèsonèl yo ki konsistan avèk devwa ak responsablite li kòm yon minisipal. ... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2047

Gouvènè Lee pibliye Dekrè Egzekitif 33: YON LÒD KI AMANDAN LÒD EGZEKITIF NO. 30 POU PÈMÈ RETOUVIT SÈVIS PÈSONÈL KONTAK FÈ DAPRÒ NOUVO GID SEKIRITE

Afiche 05-06-20. Gouvènè Lee te pibliye Dekrè Egzekitif 33 nan dat 5 me, ki pèmèt sèvis kontak sere relouvri efektif jodi a, 6 me. Pou wè lòd egzekitif la, vizite https://publications.tnsosfiles.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1959

Biwo Gouvènè a pou inisyativ ki baze sou lafwa ak kominote a pibliye konsèy sou relouvri kay adorasyon

Afiche 05-05-20. 1ye me, Biwo Inisyativ Kominotè ak Baz Lafwa Gouvènè a te pibliye konsèy pou kominote relijye yo pou rasanble ansanm nan kay adore. Pou wè direktiv yo, p... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2546

Mesaj Majistra Robbie Fox sou Re-Ouvèti Sevierville

(afiche 1ye me 2020) Klike la a pou w gade mesaj espesyal Majistra Robbie Fox sa a. li piplis..

Uncategorised
2541

CDC: Ki Nouvo sou COVID-19

Klike la a pou w jwenn dènye enfòmasyon ki soti nan CDC. Bilten Pandemi COVID-19 ki soti nan Gouvènè Lee. Tennessee COVID-19 Enfòmasyon ak Resous.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2036

Gwoup Retablisman Ekonomik pibliye konsèy pou biznis ki gen kontak sere pou 6 me relouvri

Afiche 05-01-20. Yè, Gwoup Rekiperasyon Ekonomik Tennessee te pibliye konsèy pou sèvis kontak sere jodi a, sa ki pèmèt plis pase 38,000 travayè yo rekòmanse biznis nan 89 nan 95 konte eta a nan... li piplis..

Rezilta 1 - 15 nan 15