Vil Sevierville - Logo

Enstalasyon antretyen

Divizyon Antretyen Enstalasyon Depatman Travo Piblik la bay orè antretyen, tès ak enspeksyon jan sa nesesè pou asire enstalasyon yo ap fonksyone san danje epi efikas, pou maksimize lavi ekipman yo epi redwi risk pou yo echèk tout enstalasyon vil la, ki gen ladan Chanm nan. Enstalasyon Komès ak Sant Vizitè yo. Sipèvizyon enstalasyon yo gen ladan antretyen prevantif sou tout sistèm HVAC, elektrik ak mekanik ak antretyen jeneral chak jou ak ranplasman consommables. Pèsonèl antretyen an repare ak/oswa ranplase tout atik HVAC, mekanik ak elektrik ansanm ak ti konstriksyon kle nan men. Antretyen enstalasyon tou kenbe sistèm HVAC yo nan Smokies Stadium epi fè ti pwojè epi sipèvize divès gwo pwojè jan sa nesesè.

Kontakte Nou

Bob Moncrief, Manadjè Sèvis Santral
David Curd
, Manadjè enstalasyon yo

310 Robert Henderson Road
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.429.4567