Vil Sevierville - Logo

Orè pou Ranmase Tenten

Chèche adrès ou sou nouvo aplikasyon entènèt nou an pou w ka wè orè pou w al chèche tenten/depo yo.

Depatman Travo Piblik

Depatman Travo Piblik la responsab pou jeni, koleksyon fatra komèsyal ak rezidansyèl, netwayaj lari, retire nèj, pavaj lari, kontwòl trafik (siyal, siyal, mak, elatriye), antretyen ak reparasyon machin vil yo, antretyen ak antretyen nan tout vil yo. bilding yo, ak netwayaj ak koupe dwa pasaj yo.

Travay nan pèmi ROW

Dapre la pdf Kòd Minisipal Vil Sevierville Tit 16, Chapit 4 (763 KB) , founisè sèvis piblik yo ak lòt konpayi ki vle fè travay nan dwa pasaj piblik nan vil Sevierville dwe jwenn yon pèmi konstriksyon nan dwa pasaj nan men Depatman Travo Piblik. Pwosesis sa a kòmanse lè w aplike sou entènèt www.mygovernmentonline.org lè w chwazi "Planifikasyon ak Zonifikasyon" ki te swiv pa tip aplikasyon "Dwa Pas". Si w bezwen èd pou kreye yon kont, tanpri rele 1-866-957-3764. Yon fwa yo resevwa peman an, Depatman Travo Piblik la pral trete aplikasyon an epi bay pèmi a.

Nenpòt travay k ap fèt sou Dwa Pasaj Depatman Transpò Tennessee (TDOT) mande tou yon pèmi nan men TDOT. Pou plis enfòmasyon sou pèmi TDOT, tanpri kontakte Biwo Trafik Rejyon TDOT 1 nan 865-594-2456.

https://www.tn.gov/tdot/right-of-way-division/utilities-office/utilities-office-staff.html

Videyo Anplwaye Travo Piblik

Kontakte Nou

Doug Tarwater, Direktè

310 Robert Henderson Road
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.429.4567

Orè

Lendi - Vandredi
6: 00am - 3: 30pm

Disponib 24/7