Vil Sevierville - Logo

Orè pou Ranmase Tenten

Chèche adrès ou sou nouvo aplikasyon entènèt nou an pou w ka wè orè pou w al chèche tenten/depo yo.

Depatman Travo Piblik

Depatman Travo Piblik la responsab pou jeni, koleksyon fatra komèsyal ak rezidansyèl, netwayaj lari, retire nèj, pavaj lari, kontwòl trafik (siyal, siyal, mak, elatriye), antretyen ak reparasyon machin vil yo, antretyen ak antretyen nan tout vil yo. bilding yo, ak netwayaj ak koupe dwa pasaj yo.

Kontakte Nou

Doug Tarwater, Direktè

310 Robert Henderson Road
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.429.4567

Orè

Lendi - Vandredi
6: 00am - 3: 30pm

Disponib 24/7