Vil Sevierville - Logo

Jeni

JeniDivizyon Jeni Depatman Travo Piblik la responsab pou sondaj ak konsepsyon ti pwojè vil yo; Sipèvizyon ak enspeksyon nan gwo pwojè vil yo; Ede pwogram inondasyon Sevierville FEMA; enspekte devlopman komèsyal ak rezidansyèl; Kenbe ak elaji yon rezo moniman kontwòl sondaj; ak Ede devlopè yo ak pwosedi apwobasyon plan anplasman ak revizyon; jere pwogram 5 ane resurfacing ak prezèvasyon pave; epi jere 5 Ane amelyorasyon twotwa ak plan aksè ADA.

Kontakte Nou

Jim Ellison, Manadjè Pwojè
Natan Raulston, Jeni Tech II
Jeff Carr, Enspektè jaden
David Rolen, Enspektè jaden

310 Robert Henderson Road
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.429.4567