Vil Sevierville - Logo

AVI:

Apati mwa janvye 2024, pousantaj pou ranmase pil fatra Komèsyal yo pral tranzisyon an nan yon sistèm bòdwo nivo ki pral bay kliyan yo yon bòdwo ki konsistan e ki previzib chak mwa ki baze sou kantite ranmasaj pou chak semèn kliyan an pwograme. Tanpri rele 865-429-4567 pou detèmine tarif ki baze sou bezwen ou vle ak nivo sèvis la.

Pwogram Resiklaj

Boutèy plastik/ krich ak resipyan pou resiklaj bwat aliminyòm yo sitiye nan Depatman Travo Piblik Vil la 310 Robert Henderson Rd. (anba siveyans videyo).

Resiklaj Logo 200

Resipyan resiklaj yo make klèman epi yo ta dwe retire materyèl yo nan sache yo anvan yo mete yo nan resipyan yo.

Vil la ta renmen rann resiklaj disponib pou tout moun; sepandan, direktiv resiklaj dwe swiv pou sa kontinye.

Nou apresye èd ou nan fè pwogram resiklaj nou an yon siksè.

Kontakte Nou

Tim Russell, Sipèvizè Dechè Solid

310 Robert Henderson Road
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.429.4567