Vil Sevierville - Logo

Lari

StreetDivizyon Lari Depatman Travo Piblik la responsab pou kenbe lari yo, pon yo ak Dwa Pasaj yo. Lè nou fè sa, nou ranje twou twou yo, fè reparasyon asfalt plen pwofondè, ranmase fatra, koupe ak raje manje dwa, enstale ak amelyore sistèm drenaj, bale tout lari (tou de lokal ak TDOT ROW) ak yon varyete lòt travay. Nou pran swen tou pou retire nèj ak glas epi netwaye lòt debri apre tanpèt yo. Nou ede lòt Depatman Vil yo ak ekipman espesyalize (Pèl pèl, kamyon benne oswa pavaj, elatriye). Anplis de aspè tradisyonèl yo nan yon depatman lari, yo te ba nou responsablite tou pou koupe ak manje raje chwazi pòsyon West Prong nan Little Pigeon River ak Middle Creek Riverbank yo kòm yon pati nan pwojè re-canalizasyon rivyè TVA. nan ane 1960 yo. Koupe sa a jeneralman pran plas nan sezon otòn la kòm vejetasyon an ale andòmi.

Kontakte Nou

Hal Watson, Sipèvizè Lari

310 Robert Henderson Road
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.429.4567

Dokiman Divizyon