Vil Sevierville - Logo

Kontwòl trafik la

SikilasyonDivizyon Kontwòl Sikilasyon Depatman Travo Piblik la responsab tout kalite aparèy kontwòl trafik yo itilize nan lari Sevierville. Sa gen ladann siy (fabrikasyon, enstalasyon, ak antretyen) ak siyal trafik yo. Nou fè antretyen siyal limite ak reparasyon epi sipèvize kontraktè pou gwo reparasyon ak pwojè. Nou menm tou nou kowòdone ak enspekte kontra dekoupe wout la epi nou gen yon plan pou re-restrie pifò lari chak ane. Nou ede fèmti wout/liy ak kontwòl trafik pou pifò evènman espesyal ak detou konstriksyon wout.

Kontakte Nou

Jozèf Dodgen, Manadjè Operasyon Trafik

310 Robert Henderson Road
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.429.4567

Dokiman Divizyon