Vil Sevierville - Logo

Akademi Polis Sitwayen an

Akademi Polis Sitwayen an bay sitwayen yo opòtinite pou yo aprann ladrès debaz lapolis nan yon anviwonman ki an sekirite, ki òganize epi ki estriktire. Kourikoulòm pou pwogram nan konsiste de 30 èdtan nan salklas, fòmasyon pratik ak fòmasyon sou teren. Domèn yo adrese yo enkli: Metòd Patwouy, Stop Veyikil ak Apwòch, Teknik Defans Fizik, Envestigasyon Aksidan Trafik, Entèdiksyon DUI, Entèvansyon Kriz, ak Entwodiksyon Zam Lapolis.

Li plis: Akademi Polis Sitwayen an

Edikasyon pou Rezistans Abi Dwòg (DARE)

Yo anseye pwogram DARE nou an pou elèv klas 5yèm ak 6yèm ane nou yo. Nou santi ke DARE se yon zouti enpòtan pou edike elèv nou yo sou danje ki genyen nan itilizasyon dwòg. An konjonksyon avèk sistèm lekòl la, nou bay edikasyon DARE depi 1992. Tcheke la ofisyèl DARE sit entènèt.

 

Kan Lapolis pou Timoun

Chak ete, Depatman Lapolis Sevierville pwograme yon Kan Lapolis pou Timoun yo. Objektif Police Camp se bay opòtinite pou jèn gason ak jèn fanm, 12-14 ane, aprann konpetans de baz lapolis nan yon anviwònman SEKIRITE, òganize ak estriktire. Aktivite ak klas yo pral fèt sitou nan Depatman Lapolis Sevierville, ak kèk pwomnad lokal yo.

Li plis: Kan Lapolis pou Timoun yo

Kontakte Nou

Joseph Manning, Chèf lapolis

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville TN 37862

911 Ijans 
865.453.5506 Dispatch
865.453.7296 Divizyon Envestigasyon Kriminèl
865.453.7310 Dosye
865.453.0789 Rapòte Aktivite Kriminèl
865.453.1986 Rapòte Aktivite Dwòg
865.453.6680 Faks

Chèf Adjwen, Sam Hinson

Kapitèn David Finchum
Kapitèn Ray Brown

Detektif Lyetnan Jamie Roberts
Lyetnan Jwèt Robbie boul
Lyetnan Rebecca Cowan
Lyetnan Anna lòt bò larivyè Jouden
Lyetnan Matt Nicol
Lyetnan Brandan Perry
Lyetnan TC Faulconer
Lyetnan Robby Nelms
Lyetnan Shawn Crawford

Ofisye Enfòmasyon Piblik Bob Stahlke