Vil Sevierville - Logo

Divizyon Dosye

Rapò yo disponib jeneralman nan 3-5 jou ouvrab.  

Pou mande rapò w la elektwonikman, tanpri ranpli ENTÈNÈT la Fòm Rapò Aksidan/Ensidan.

Si w ta renmen voye yon kopi rapò ba w pa lapòs, tanpri voye yon demann ansanm ak yon anvlòp ak so pou w adrese w nan adrès ki anba a. Tanpri mete nimewo rapò w la, dat rapò w la, ansanm ak nenpòt non pati ki enplike yo.

Dosye Depatman Lapolis Sevierville
300 Gary Wade Blvd
Sevierville, TN 37862

Pa gen okenn frè pou jwenn kopi rapò.

Tanpri, pa ezite rele 865-453-7310 oswa voye yon imèl Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li. avèk nenpòt kesyon.

Fòm Rapò Pwopriyetè/Chofè

Jan sa endike anba dispozisyon 55-12-104, TCA, ou dwe ranpli, oswa fè depoze an non w, yon rapò pwopriyetè/chofè ak Depatman Sekirite, si w te enplike nan yon aksidan otomobil kòm pwopriyetè oswa chofè. kote domaj nan pwopriyete a te depase katsan dola ($400) pou nenpòt moun ki enplike. Rapò sa a obligatwa kèlkeswa ki moun ki te koupab e anplis de nenpòt rapò yon ofisye envestigasyon depoze.

Yo dwe soumèt rapò sa a bay Depatman Sekirite nan lespas ven (20) jou apre aksidan an. Ou ka satisfè egzijans sa a lè w ranpli pdf fòm rapò pwopriyetè-chofè (104 KB) . Kèk konpayi asirans pral ranpli fòm sa a pou ou; sepandan, nou rekòmande ou tcheke avèk konpayi ou. Tanpri poste fòm enprime a nan adrès Depatman Sekirite TN ki endike sou fòm lan. Tanpri rele nimewo gratis (866) 903-7357 oswa liy Telekominikasyon pou moun ki soud yo (615)532-2281 pou nenpòt kesyon konsènan rapò pwopriyetè/chofè a.

Kontakte Nou

Joseph Manning, Chèf lapolis

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville TN 37862

911 Ijans 
865.453.5506 Dispatch
865.453.7296 Divizyon Envestigasyon Kriminèl
865.453.7310 Dosye
865.453.0789 Rapòte Aktivite Kriminèl
865.453.1986 Rapòte Aktivite Dwòg
865.453.6680 Faks

Chèf Adjwen, Sam Hinson

Kapitèn David Finchum
Kapitèn Ray Brown

Detektif Lyetnan Jamie Roberts
Lyetnan Jwèt Robbie boul
Lyetnan Rebecca Cowan
Lyetnan Anna lòt bò larivyè Jouden
Lyetnan Matt Nicol
Lyetnan Brandan Perry
Lyetnan TC Faulconer
Lyetnan Robby Nelms
Lyetnan Shawn Crawford

Ofisye Enfòmasyon Piblik Bob Stahlke