Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

Oktòb 2023

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 32 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Medya Release
687

KONSILÈ SWIKIK: Pwojè fraisage ak pavaj pwograme

Afiche 10-31-23. Yo bay yon konsèy sou trafik pou plizyè pwojè fraisage ak pavaj ki pwograme pou kòmanse dimanch aswè 5 novanm 2023. Travay sou tout pwojè yo ap fèt apati 6:00 pm-6:... li piplis..

Sal brèf
323

KONSILÈ SWIKIK: Pwojè fraisage ak pavaj pwograme

Afiche 10-31-23. Yo bay yon konsèy sou trafik pou plizyè pwojè fraisage ak pavaj ki pwograme pou kòmanse dimanch aswè 5 novanm 2023. Travay sou tout pwojè yo ap fèt apati 6:00 pm-6:... li piplis..

Medya Release
745

KONSILÈ SWIKIK: Amelyorasyon twotwa yo planifye sou Parkway

Afiche 10-31-23. Yo bay yon konsèy sou trafik pou travay amelyorasyon twotwa sou pon West Prong Little Pigeon River sou Parkway la. Travay yo pwograme pou kòmanse lendi 6 novanm. W... li piplis..

Sal brèf
339

KONSILÈ SWIKIK: Amelyorasyon twotwa yo planifye sou Parkway

Afiche 10-31-23. Yo bay yon konsèy sou trafik pou travay amelyorasyon twotwa sou pon West Prong Little Pigeon River sou Parkway la. Travay yo pwograme pou kòmanse lendi 6 novanm. W... li piplis..

Medya Release
677

Kapitèn SPD gradye nan Sidès Leadership Academy

Afiche 10-30-23. Kapitèn Depatman Lapolis Sevierville Ray Brown gradye nan Akademi Lidèchip Sidès (SELA) vandredi 27 oktòb nan Chattanooga, Tennessee. SELA se yon senk entansif... li piplis..

Sal brèf
306

Kapitèn SPD gradye nan Sidès Leadership Academy

Afiche 10-30-23. Kapitèn Depatman Lapolis Sevierville Ray Brown gradye nan Akademi Lidèchip Sidès (SELA) vandredi 27 oktòb nan Chattanooga, Tennessee. SELA se yon senk entansif... li piplis..

Medya Release
698

Fatalite Aksidan Trafik Interstate 40

Afiche 10-30-23. Yon aksidan trafik sou Interstate 40 te lakòz yon sèl moun ki mouri ak plizyè blesi byen ta samdi aswè, 28 oktòb 2023. Yo te rapòte aksidan an a 11:48 pm sou Interstate 40 bò solèy leve.... li piplis..

Sal brèf
381

Fatalite Aksidan Trafik Interstate 40

Afiche 10-30-23. Yon aksidan trafik sou Interstate 40 te lakòz yon sèl moun ki mouri ak plizyè blesi byen ta samdi aswè, 28 oktòb 2023. Yo te rapòte aksidan an a 11:48 pm sou Interstate 40 bò solèy leve.... li piplis..

Medya Release
895

Jou Ferye Veteran - Orè Sèvis Vil 2023

Afiche 10-30-23. Orè sa yo ap anvigè pou enstalasyon ak sèvis vil Sevierville nan jou fèt Veterans Day, vandredi 10 novanm: Sevierville Golf Club ak Mulligan's Re.... li piplis..

Medya Release
615

KONSILÈ SOU SIFIKASYON: Fèmen Tanporè Plizyè Ri Anba Lavil pou Evènman Espesyal

Afiche 10-30-23. Yo bay yon avètisman trafik pou fèmti tanporè plizyè lari anba lavil pou yon evènman espesyal madi 31 oktòb. Lari sa yo pral fèmen apepwè... li piplis..

Sal brèf
311

KONSILÈ SOU SIFIKASYON: Fèmen Tanporè Plizyè Ri Anba Lavil pou Evènman Espesyal

Afiche 10-30-23. Yo bay yon avètisman trafik pou fèmti tanporè plizyè lari anba lavil pou yon evènman espesyal madi 31 oktòb. Lari sa yo pral fèmen apepwè... li piplis..

Medya Release
710

Konsèy Sekirite Halloween

Afiche 10-26-23. Depatman Lapolis ak Ponpye Vil Sevierville (SPD/SFD) espere ke tout moun gen yon Halloween ki an sekirite epi amizan ane sa a. Pou ankouraje sekirite timoun nou yo, SPD ak SFD ofri paran... li piplis..

Sal brèf
420

Konsèy Sekirite Halloween

Afiche 10-26-23. Depatman Lapolis ak Ponpye Vil Sevierville (SPD/SFD) espere ke tout moun gen yon Halloween ki an sekirite epi amizan ane sa a. Pou ankouraje sekirite timoun nou yo, SPD ak SFD ofri paran... li piplis..

Nouvèl
369

Jounen jwèt Winter Pickleball!

  Ki sa: Jounen jwèt Winter Pickleball! Ki kote: Pak vil SeviervilleLè: Samdi, 2 desanm 2023 Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville te pwograme yon Jounen jwèt Winter Pickleball nan S li piplis..

Medya Release
757

Sevierville Patisipe nan Jounen Nasyonal pou Reprann Medikaman sou Preskripsyon DEA-28 oktòb

Afiche 10-24-23. Samdi 28 oktòb ant 10:00 am ak 2:00 pm, Depatman Lapolis Sevierville pral òganize yon evènman pou pran Medikaman nan kad Jounen Nasyonal pou Repran Medikaman sou Preskripsyon DEA a. La... li piplis..

Sal brèf
357

Sevierville Patisipe nan Jounen Nasyonal pou Reprann Medikaman sou Preskripsyon DEA-28 oktòb

Afiche 10-24-23. Samdi 28 oktòb ant 10:00 am ak 2:00 pm, Depatman Lapolis Sevierville pral òganize yon evènman pou pran Medikaman nan kad Jounen Nasyonal pou Repran Medikaman sou Preskripsyon DEA a. La... li piplis..

Medya Release
654

Jounen jwèt Winter Pickleball!

Afiche 10-24-23. Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville te pwograme yon Jounen jwèt ivè Pickleball nan Sevierville City Park samdi 2 desanm. Enskripsyon kòmanse a 9:00 am ak mat.... li piplis..

Medya Release
673

Retire tanporè veso resiklaj nan Travo Piblik

Afiche 10-24-23. Kontenè resiklaj plastik ak aliminyòm ki sitiye nan Travo Piblik Sevierville, 310 Robert Henderson Road, yo pap disponib apati 12:00 pm Jedi 26 Oktòb pou rive 7:00 am Lendi.... li piplis..

Medya Release
667

Atelye BMA pwograme pou 23 oktòb 2023

Afiche 10-19-23. Konsèy Majistra ak Aldermen Sevierville (BMA) te pwograme yon atelye lendi 23 oktòb 2023. Atelye a ap kòmanse a 10:00 am nan Sant Konvansyon Sevierville, 20.... li piplis..

Medya Release
738

De Pwojè Travo Piblik Pavaj Mèkredi 18 Oktòb

Afiche 10-17-23. Kontraktè Travo Piblik yo pral konplete de pwojè pavaj sa yo demen, Mèkredi 18 oktòb, ant 8:00 am ak 4:00 pm • Zòn pakin Town Square (ki chita sou Ea).... li piplis..

Sal brèf
319

De Pwojè Travo Piblik Pavaj Mèkredi 18 Oktòb

Afiche 10-17-23. Kontraktè Travo Piblik yo pral konplete de pwojè pavaj sa yo demen, Mèkredi 18 oktòb, ant 8:00 am ak 4:00 pm • Zòn pakin Town Square (ki chita sou Ea).... li piplis..

Medya Release
822

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmti Lari Anba Lavil Pou Evènman Espesyal 10-19-23

Afiche 10-12-23. Yo bay yon konsèy sou trafik pou zòn anba lavil Jedi 19 oktòb la pou yon evènman espesyal. Lari sa yo pral fèmen 19 oktòb, ant 3:00 pm-10:00 pm... li piplis..

Sal brèf
320

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmti Lari Anba Lavil Pou Evènman Espesyal 10-19-23

Afiche 10-12-23. Yo bay yon konsèy sou trafik pou zòn anba lavil Jedi 19 oktòb la pou yon evènman espesyal. Lari sa yo pral fèmen 19 oktòb, ant 3:00 pm-10:00 pm... li piplis..

Medya Release
909

Sevierville PD patisipe nan No-Shave Novanm... ak Oktòb pou ogmante konsyantizasyon kansè 2023

Afiche 10-05-23. Depatman Lapolis Vil Sevierville ap patisipe nan "No-Shave November" nasyonal. Menm jan ak ane pase a, pwogram nan pral pwolonje pou enkli oktòb tou. Sa make si a... li piplis..

Sal brèf
744

Sevierville PD patisipe nan No-Shave Novanm... ak Oktòb pou ogmante konsyantizasyon kansè 2023

Afiche 10-05-23. Depatman Lapolis Vil Sevierville ap patisipe nan "No-Shave November" nasyonal. Menm jan ak ane pase a, pwogram nan pral pwolonje pou enkli oktòb tou. Sa make si a... li piplis..

Medya Release
899

Ede nou Ede Special Olympics!

Afiche 10-05-23. Ofisye Depatman Lapolis Sevierville ak lòt ajans ki fè respekte lalwa yo pral sèvi piblik la yon fason diferan madi 10 oktòb la. Nan yon efò pou... li piplis..

Sal brèf
333

Ede nou Ede Special Olympics!

Afiche 10-05-23. Ofisye Depatman Lapolis Sevierville ak lòt ajans ki fè respekte lalwa yo pral sèvi piblik la yon fason diferan madi 10 oktòb la. Nan yon efò pou... li piplis..

Medya Release
808

KONSILYON SOU TRAFIC: Fèmti pasyèl Joy Street 10/07/23

Afiche 10-05-23. Yo bay yon avètisman trafik pou yon seksyon nan Joy Street samdi 7 oktòb. Joy Street, soti nan Court Avenue jiska apeprè 109 Joy Street, pral fèmen pou tout trafik.... li piplis..

Sal brèf
306

KONSILYON SOU TRAFIC: Fèmti pasyèl Joy Street 10/07/23

Afiche 10-05-23. Yo bay yon avètisman trafik pou yon seksyon nan Joy Street samdi 7 oktòb. Joy Street, soti nan Court Avenue jiska apeprè 109 Joy Street, pral fèmen pou tout trafik.... li piplis..

Medya Release
972

KONSILÈ SOU SIKKÒL Gary Wade Boulevard toupre Konplèks Minisipal

Afiche 10-03-23. Liy vwayaj nan direksyon nò sou Gary Wade Boulevard ant Main Street ak Bruce Street ap fèmen apati 4:00 pm-8:30 pm madi 3 oktòb la. Liy vwayaj nan direksyon sid la pral fèmen. ... li piplis..

Rezilta 1 - 30 nan 32