Vil Sevierville - Logo

Jounen jwèt Winter Pickleball!

Afiche 10-24-23.

Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville te pwograme yon Jounen jwèt ivè Pickleball nan Sevierville City Park samdi 2 desanm.

Enskripsyon an kòmanse a 9:00 am epi match yo ap kòmanse a 10:00 am Evènman an ap gen ladann jwèt doub o aza ak divès patnè yo dwe detèmine jou evènman an. Tout patisipan yo dwe bay yon nòt ant 2.0 ak 4.0 pou enskri. Pa gen okenn ganyan yo pral deklare, epi tout moun pral jwe ant 9-12 jwèt chak. Evènman an pral limite a sa sèlman 48 premye moun ki enskri epi peye frè antre $5.00 la.

Yo pral bay manje ak bwason epi yo mande pou tout moun pote yon pri "elefan blan" ki vlope/kouvri lakay yo. Pickleballs yo pral bay tou. Pou plis enfòmasyon oswa pou w enskri pou evènman sa a, tanpri rele Sally Worden nan 865-654-9176.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506