Vil Sevierville - Logo

KONSÈY SWIKIK: Fèmti tanporè plizyè lari anba lavil pou evènman espesyal 26 me

Afiche 05-22-24.

Vil Sevierville anonse fèmen tanporè plizyè lari anba lavil dimanch 26 me ant 7:30 am-11:30 am Fèmti yo nesesè pou fasilite woulib motosiklèt Smoky Mountain Thunder Memorial.

Li plis: KONSÈY SWIKILYON: Tanporè...

Sevierville Outdoor Family Aquatic louvri wikenn Memorial Day

Afiche 05-20-24.

Depatman Pak ak Rekreyasyon Vil Sevierville anonse ouvèti Sant akwatik pou Fanmi deyò (pisin deyò, glise ak zòn jwe splash) nan City Park samdi 25 me.

Li plis: Sevierville Deyò Fanmi...

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmen wout tanporè pou evènman Memorial Day

Afiche 05-20-24.

Yon seksyon nan Court Avenue anfas Sevier County Courthouse pral fèmen tanporèman pou tout trafik lendi 27 me pou fasilite yon evènman Memorial Day ke gouvènman Konte Sevier ap dirije. Court Avenue, ant Commerce Street ak Bruce Street, pral fèmen nan apeprè 9:00 am jiska 1:00 pm.

Vil Sevierville Memorial Day Etablisman ak Orè Sèvis

Afiche 05-17-24.

Chanjman nan etablisman ak orè sèvis yo pou Vil Sevierville nan obsèvans Memorial Day lendi 27 me 2024 la se jan sa a.

Li plis: Vil Sevierville Memorial...

Sevierville Summer Heat Pickleball Double Tournament (ki pa sanksyone) nan City Park

Afiche 05-17-24.

Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville pral òganize yon tounwa pickleball doub (gason, fanm ak melanje) Vandredi 28 jen rive dimanch 30 jen. Enskripsyon kòmanse a 7:00 am Vandredi maten, 28 jen.

Li plis: Sevierville Summer Heat...

KONSÈY SWIKIKÒL: Antretyen wout la ap kontinye nan Hollywood Hills ak Little Pigeon River Estates ak fèmen lari yo.

Afiche 05-16-24.

TANPRI REMAK: Pwojè sa a te pwograme pou fini semèn sa a, sepandan, move tan mouye te lakòz reta travay.

Yo bay yon avitasyon trafik ki gen ladann fèmti lari yo pou lari sa yo nan sibdivizyon Hollywood Hills ak Little Pigeon River Estates ant 17-22 me 2024. Tanpri gade kat ki atache chak subdivizyon pou orè espesifik pou fèmti lari yo.

Li plis: KONSÈY SWIKI: Road...

SPD ogmante ranfòsman senti sekirite pandan mobilizasyon nasyonal "Klike sou li oswa tikè".

Afiche 05-14-24.

Pandan ete a kòmanse ak fanmi yo pran wout pou vakans, Depatman Lapolis Sevierville ap fè patenarya ak Biwo Sekirite Otowout Tennessee (THSO) pou raple otomobilis yo pou yo "Klike sou Li oswa Tikè". Soti 20 me jiska 2 jen, ajans k ap patisipe atravè eta a pral ogmante ranfòsman senti sekirite nan kad mobilizasyon Administrasyon Nasyonal Sekirite Sikilasyon Otowout (NHTSA) nan tout peyi a.

Li plis: SPD ogmante senti sekirite...

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmen lari tanporè pou Bloomin' BBQ Music & Food Festival 16-19 Me

Afiche 05-09-24.

Anyèl City of Sevierville Bloomin' BBQ Music & Food Festival pral dewoule nan zòn anba lavil la 17 ak 18 me. Pou fasilite evènman an, plizyè lari dwe fèmen tanporèman, epi Tribinal Konte Sevier pral fèmen vandredi 17 me. .

Li plis: KONSÈY SWIKILYON: Tanporè...

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506