Vil Sevierville - Logo

PRAN DLO JODI A-Zòn Saddleback Ridge

Afiche 02-05-24.

Pral gen yon pann dlo nan zòn Saddleback Ridge pou repare yon idrant dife ki domaje e ki gen koule jodi a, lendi 5 fevriye apati apeprè 9:00 am-12:00 pm.
Nou eskize pou nenpòt deranjman sa ka lakòz.

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Court Avenue relouvri

Afiche 02-02-24.

Reparasyon pasaj pou pyeton yo sou Court Avenue yo te fini anvan pwogramasyon an. Court Avenue te relouvri ant Bruce Street ak Main Street.

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmti te planifye sou West Bruce Street Apati 5 fevriye

Afiche 02-02-24.

Depatman Travo Piblik Vil Sevierville pral fè reparasyon nan pasaj pou pyeton an sou West Bruce Street tou pre Sevier County Courthouse ak Sevier County Sheriff's Office (SCSO) apati Lendi 5 fevriye. Si tan ak lòt kondisyon pèmèt, pwojè a pral fini epi lari relouvri a 7:00 am lendi 12 fevriye.

Li plis: KONSÈY SWIKI: Fèmti...

Fèmen tanporè Sant Fitness ak zòn aerobic nan Sant Kominotè Sevierville 6 fevriye

Afiche 01-31-24.

Sant Fòm ak zòn aerobic nan Sant Kominotè Sevierville ap fèmen pou antretyen apati 1:30 pm-5:00 pm madi 6 fevriye.

Pisin Sant Kominotè Sevierville pou fèmen yon ti tan pou antretyen madi 6 fevriye

Afiche 01-29-24.

Pisin andedan kay la nan Sant Kominotè Sevierville pwograme pou fèmen ant 6:00 am ak 10:00 am nan Madi 6 fevriye pou antretyen.

Sant kominotè Sevierville pwograme pou fèmen pou antretyen

Afiche 01-26-24.

Sant kominotè Sevierville pwograme pou penti enteryè ki pral nesesite yon brèf fèmen 9-11 fevriye 2024. Jimnazyòm nan ap fèmen a 6:00 pm Vandredi 9 fevriye, epi tout Sant Kominotè a ap fèmen apati samdi 10 fevriye. zòn Sant Kominotè a pwograme pou relouvri pou lè regilye lendi 12 fevriye.

KONSILÈ SOU SIFIKASYON: Fèmti Planifye sou Court Avenue Apati 29 janvye

Afiche 01-25-24.

De pwojè k ap vini yo pral nesesite fèmti tanporè Court Avenue ant Main Street ak Bruce Street, lendi 29 janvye rive samdi 3 fevriye 2024.

Li plis: KONSÈY SWIKI: Fèmti...

Reparasyon Anba Lavil Crosswalk sou Bruce Street Kontinye

Afiche 01-25-24.

Reparasyon pasaj pou piaton nan anba lavil Sevierville nan pasaj gazebo sou Bruce Street yo ap kontinye. Akòz reta ki te koze pa move tan, yo pwolonje dat fini pwojè sa a a 8:00 am lendi 29 janvye.

Li plis: Reparasyon pasaj pou pyeton an anba lavil...

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506