Vil Sevierville - Logo

Administrasyon

RussellJesyon chak jou Vil Sevierville se sou direksyon Administratè Vil la. Administratè Vil la sipèvize jesyon tout depatman vil yo epi li aplike règleman Konsèy Majistra ak Aldermen yo fikse. Administratè Vil la sipèvize tou dirèkteman resous imen ak biwo jesyon risk yo. Manadjè Resous Imèn yo sipèvize pwosesis anbochaj pou tout anplwaye vil la, kenbe avantaj anplwaye yo, epi li ede asire bon relasyon anplwaye nan tout vil la.

Kontakte Nou

Russell Treadway, Administratè vil la

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504

Enskripsyon Pake Agenda

Enskri pou resevwa ajanda reyinyon BMA ak Komisyon Planifikasyon ak pake.

Orè

Lendi - Vandredi
8: 00am - 5: 00pm