Vil Sevierville - Logo

Kòmanse yon lokasyon kout tèm nan Sevierville

Pèmi byè

Moun ki vle vann, magazen pou vann, distribye pou vann, oswa fabrike byè nan vil la dwe jwenn yon pdf pèmi (3.07 MB) soti nan City Beer Board la. Pwosesis sa a kòmanse lè w jwenn yon aplikasyon pou yon pdf pèmi byè (3.07 MB) ak yon kopi a  pdf Òdonans sou byè vil la (2.94 MB) sou entènèt oswa nan biwo City Recorder la.

sa a pdf aplikasyon (3.07 MB) yo dwe ranpli, notarye, epi answit retounen nan biwo City Recorder ak peman yon frè aplikasyon $500 ki pa ranbousab. Anvan peman frè, yon aplikan ta dwe revize divès kondisyon ki gen rapò ak vant byè a. La pdf aplikasyon (3.07 MB) , yon chèk background, ak verifikasyon kondisyon ki dekri nan la pdf òdonans byè (2.94 MB) yo konpile pa biwo City Recorder la, ki pwograme yon reyinyon nan Komisyon Konsèy la byè. Komisyon Konsèy Byè Vil Sevierville reyini pwovizwa 3yèm Lendi chak mwa a 11:30 am nan Sant Sivik Sevierville ki chita nan 130 Gary Wade Boulevard, Sevierville, Tennessee. Aplikasyon yo dwe fèt anvan 4yèm Vandredi chak mwa pou yo konsidere yo pou ajanda Beer Board mwa ki vin apre a.

Li plis: Pèmi byè

Komisyon Konsèy byè

Nenpòt moun ki vle vann, magazen pou vann, distribye pou vann, oswa fabrike byè nan vil la dwe ranpli yon pdf aplikasyon (3.07 MB) epi jwenn yon pèmi nan men Komisyon byè a anvan yo vann, estoke, distribye, oswa fabrike byè. Reyinyon Komisyon Konsèy Byè yo pwograme jan sa nesesè; jeneralman rele sou 3yèm Lendi nan mwa a.

Enfòmasyon sou Komisyon Konsèy Byè

Kontakte Nou

Kesyon byè

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504

Dokiman