Vil Sevierville - Logo

Avi sou Kondisyon yo

Vil Sevierville bay enfòmasyon ADA/504 sou yon baz kontinyèl, bay aplikan yo, patisipan yo, benefisyè yo, anplwaye yo, ak lòt pati ki enterese konsènan dwa ak pwoteksyon Tit II yo bay, ki gen ladan enfòmasyon sou fason egzijans Tit II aplike nan pwogram patikilye, sèvis yo. , ak aktivite yo.

Se responsablite Administratè Vil la pou detèmine metòd ki pi efikas pou fè moun nan kominote a konnen dwa ak pwoteksyon yo. Ekip ADA Vil la, ki fòme ak anplwaye Vil ki reprezante diferan depatman Vil la, kapab ede Administratè Vil la jwenn fason pou enfòme piblik la.

Yo nan lòd yo asire kominikasyon efikas, enfòmasyon yo prezante nan lang angle klè, dwat devan, evite lang legal ak biwokratik. Youn nan fason Vil Sevierville notifye piblik la se atravè itilizasyon senbòl grafik nan avi ak piblisite. Logo sa yo kapab byen kominike yon mesaj konsènan règleman ak pratik vil la. Senbòl Entènasyonal Aksè a se logo chèz woulant la. Avi Piblik TDOT yo ka genyen adrès ak nimewo telefòn Koòdonatè ADA a tou.

Egzanp AVI

Vil Sevierville pa fè diskriminasyon sou baz andikap nan admisyon nan, aksè nan, oswa operasyon nan pwogram, sèvis, oswa aktivite li yo. Vil Sevierville pa fè diskriminasyon sou baz andikap nan anbochaj oswa pratik travay li yo.

(Avi sa a bay jan Tit II Lwa 1990 sou Ameriken andikape yo.)

Kesyon, enkyetid, plent, oswa demann pou plis enfòmasyon konsènan ADA/504 la ka voye bay Vil Sevierville:

Lucas Munasque
Asistan Manadjè Pwojè/Kowòdonatè ADA
310 Robert Henderson Road
PO Box 5500
Sevierville, TN 37864
Telefòn: 865.429.4567
TTY: XXX.XXX.XXXX
Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Moun ki bezwen èd oksilyè pou kominikasyon efikas nan pwogram oswa sèvis Vil Sevierville yo envite pou fè konnen bezwen yo ak preferans yo. 

Kontakte Nou

Kowòdonatè ADA, Lucas Munasque, Asistan Manadjè Pwojè

Michael Sampson, Kowòdonatè Travo Piblik

Bob Moncrief, Manadjè Sèvis Santral/Manadjè Pwojè

Rebecca Nowak, Koòdonatè Risk

Kristi Ward, Manadjè Resous Imèn

David Curd, Manadjè Etablisman

Charles Valentine, Building Ofisyèl

Barbara Mattern, Dlo/Egou

Beth Penland, Pak ak Rekreyasyon

Trudy Rioza, Lapolis

JC Green, Dife

Sara Duncan, Finans

John sullivan, Sant Konvansyon/Gòlf

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504