Vil Sevierville - Logo

Rapòte yon Nimewo

Voye imèl pou rapòte yon pwoblèm bay Vil Sevierville isit la

Rapòte yon pwoblèm oswa fè yon demann sèvis.

Pèmi Twoub Tè

twoub tè

Pou sit yon acre oswa plis, aplike sou entènèt pou yon Pèmi Twoub Tè.

Pèmi nòt

nòt

Pou sit ki gen mwens pase yon acre, aplike sou entènèt pou yon Pèmi nòt.

Òdonans dlo lapli

Ikòn dlo lapli

Gade nou an Òdonans dlo lapli.

Dlo tanpèt

prensipal dlo lapli2Pwogram dlo lapli vil Sevierville ap chèche bay kominote a yon nivo eksepsyonèl jerans anviwònman atravè pwoteksyon ak antretyen resous dlo lokal yo an akò ak òdonans vil la sou dlo lapli. Objektif nou se edike sitwayen yo, piblik jeneral, timoun ki gen laj lekòl yo, ak biznis (ki gen ladan kontraktè ak devlopè) sou solisyon ak teknik prevansyon polisyon dlo lapli pou pwoteje rivyè, rivyè, ak rivyè nou yo pou amelyore kalite resous ki pi presye nou yo.

Li plis: Dlo lapli

Manyèl Rediksyon Run-Off

Pou satisfè kondisyon rediksyon vil Sevierville apre konstriksyon, enjenyè yo dwe refere a direktiv òdonans dlo lapli nou an.

pdf Tennessee pèmanan jesyon dlo lapli ak manyèl konsepsyon (23.03 MB)

Frè pèmi pou twoub tè

Orè frè ki anba a baze sou sipèfisi (acres) tè y ap detounen.

Li plis: Frè pèmi pou twoub Tè

Pwopriyetè BMP estriktirèl dlo lapli

Vil Sevierville reflete Sistèm Tretman Dlo Lapli ki Prefabrike ki nan lis Konte Knox. Gade lis isit la.

Pi bon Pratik Jesyon Anviwònman Ozalantou Kay Ou

Chak nan nou gen yon responsablite pou ede redwi polisyon lè nou byen jete fatra nan kay nou. Meyè Pratik Jesyon (BMP) sa yo se pwosedi ki ta dwe toujou itilize alantou kay ou pou anpeche polisyon antre nan drenaj tanpèt yo epi polisyon vwa navigab nou yo.

Li plis: Pi bon anviwònman...

Kontakte'n

Frank Cravens

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504

logo facebook1 50px
Gwoup dlo lapli Sevier
Renmen nou sou Facebook!

Dokiman Dlo Lapli