Vil Sevierville - Logo

Rapòte yon Nimewo

Voye imèl pou rapòte yon pwoblèm bay Vil Sevierville isit la

Rapòte yon pwoblèm oswa fè yon demann sèvis.

Pèmi Twoub Tè

twoub tè

Pou sit yon acre oswa plis, aplike sou entènèt pou yon Pèmi Twoub Tè.

Pèmi nòt

nòt

Pou sit ki gen mwens pase yon acre, aplike sou entènèt pou yon Pèmi nòt.

Òdonans dlo lapli

Ikòn dlo lapli

Gade nou an Òdonans dlo lapli.

Pi bon Pratik Jesyon Anviwònman Ozalantou Kay Ou

Chak nan nou gen yon responsablite pou ede redwi polisyon lè nou byen jete fatra nan kay nou. Meyè Pratik Jesyon (BMP) sa yo se pwosedi ki ta dwe toujou itilize alantou kay ou pou anpeche polisyon antre nan drenaj tanpèt yo epi polisyon vwa navigab nou yo.

 

Antretyen pisin

 • Anvan drenaj, kite dlo chita nan pisin lan pandan plizyè jou pou gaye klò a. Teste dlo a pou asire ke klò te gaye anvan drenaj.
 • Drenaj dlo nan zòn ki gen vejetasyon tankou gazon ak jaden. Pa janm vide dlo klò nan lari oswa drenaj tanpèt.
 • Materyèl filtre patikil, tankou tè dyatom, dwe jete nan fatra a.
 • Konekte yon tiyo dechaj soti nan yon pisin ak sistèm drenaj vil la ilegal.

Lave machin ak antretyen

 • Lave machin nan yon lave machin komèsyal lè sa posib. (Lave machin komèsyal drenaj nan egou sanitè a epi yo pa nan drenaj tanpèt yo.)
 • Nan kay la, lave machin yo sou zèb oswa gravye pou anpeche koule.
 • Minimize itilizasyon savon ak dlo pandan w ap lave.
 • Vide dlo pou lave depase nan egou sanitè (lavabo oswa twalèt), pa nan drenaj tanpèt yo.
 • Fè tout antretyen machin andedan kay la lè sa posib.
 • Sèvi ak chodyè degoute pou kolekte likid nan machin ki koule.
 • Netwaye debòdman imedyatman lè l sèvi avèk materyèl absòbe tankou fatra pou chat oswa sab. Byen jete absòbe yo itilize yo.

Tennessee Pèmanan Jesyon Dlo Lapli ak Konsepsyon Gid Manyèl

Kontakte'n

Frank Cravens

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504

logo facebook1 50px
Gwoup dlo lapli Sevier
Renmen nou sou Facebook!

Dokiman Dlo Lapli