Vil Sevierville - Logo

Peman bòdwo dlo

WaterBill 52

Pou konvenyans ou, ou kapab kounye a peye bòdwo dlo ou sou entènèt.

Depoze Taks Ospitalite

Depoze 2% taks sou restoran, amizman ak lojman isit la

Gen ladan 2% taks sou restoran ak amizman ak 3% taks sou lojman.

Pèmi byè

bòdwo 52

Enfòmasyon sou pèmi byè, òdonans ak Komisyon Konsèy la byè.

Taks sou

taks 52

Aprann plis sou plizyè taks vil.

Depatman Finans

FinansDepatman Finans se pwen ou antre nan City Hall. Resepsyonis la ak anplwaye biwo devan yo pral travay di pou fè eksperyans ou ak Vil la rapid, efikas ak bèl! Depatman Finans responsab bòdwo ak koleksyon sèvis piblik, koleksyon taks pèsonèl ak biznis, peman lisans ak pèmi, emisyon pèmi byè, ak lòt resevwar. Dèyè sèn nan, Depatman Finans responsab pou kont peyab, devlopman bidjè, envantè byen, kenbe achiv vil la ak sipèvize tout aspè finans vil la.

Rapò Kontwolè sou Obligasyon Jeneral Ranbousman Bon, Seri 2021

Tanpri itilize lyen sa a pou wè Rapò Kontwolè a sou Obligasyon Jeneral Ranbousman Bon, Seri 2021.

Lisans biznis

Vil Sevierville gen otorizasyon pou kolekte yon taks sou privilèj pou fè yon biznis nan limit vil la. Chak pwopriyetè biznis dwe ranpli yon aplikasyon epi peye frè $15 pou jwenn yon lisans biznis. Aplikasyon yo disponib tou nan biwo nou an ak sou sitwèb Eta Tennessee nan www.tennessee.gov/revenue. Ou dwe jwenn yon lisans konte apa nan Sevier County Clerk nan (865) 453-5502 oswa nan www.seviercountytn.org.

Li plis: Lisans biznis

Pèmi Solitasyon

Tanpri ranpli fòm sa a pou aplike pou yon Pèmi Solitasyon.

Kontakte Nou

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862

865.453.5518 Faks
865.453.5504 Biwo Prensipal
865.453.5522 Sèvis Kliyan Dlo
865.868.1524 Administrasyon Dlo

Taks biznis
Taks Ospitalite
Taks sou pwopriyete

Orè

Lendi - Vandredi
8: 00am - 5: 00pm