Vil Sevierville - Logo

Komisyon Planifikasyon an

Komisyon Planifikasyon Minisipal-Rejyonal Sevierville se ajans lokal ki responsab pou adopte yon plan jeneral oswa konplè pou devlopman fizik Vil la ak Rejyon Planifikasyon an. Preparasyon yon plan konplè se yon pati entegral ak inséparabl nan "pwosesis planifikasyon konplè" kote objektif, objektif ak plan pou kominote a yo devlope epi adopte pou itilize nan gide desizyon nan lavni nan kò gouvènman an ak lòt moun k ap pran desizyon.

Orè Reyinyon: Premye Jedi chak mwa a 5:00PM nan Sevierville Civic Center nan Council Hall.

Manm:

  • Prezidan Vincent Snider
  • Majistra Robbie Fox
  • Alderman Wayne Helton
  • Douglas Messer
  • Shane Patterson
  • Daryl Roberts
  • Butch Stott

 

Kontakte Nou

Depatman Devlopman

Corey Divel
Direktè Devlopman

Kristina Rodreick,
Senior Planifikatè

Frank Cravens,
Manadjè dlo lapli

 

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504

Enskripsyon Pake Agenda

Enskri pou resevwa ajanda reyinyon BMA ak Komisyon Planifikasyon ak pake.

Kalandriye Planifikasyon